Evaluatie programma Schakel! van het Vervangingsfonds

  Inleiding Het Vervangingsfonds financiert vervanging van zieke leerkrachten in het primair onderwijs (PO) en ondersteunt scholen en schoolbesturen in het PO bij het opzetten en implementeren van ziekteverzuim-, arbo-, re-integratie- en personeelsbeleid. Het Vervangingsfonds levert daarmee een bijdrage aan het bestrijden en voorkomen van ziekteverzuim in het PO. Het Vervangingsfonds voert regelmatig grootschalige projecten […]

Doelgroepenanalyse Vervangingsfonds

Inleiding Het Vervangingsfonds ondersteunt scholen en schoolbesturen bij het opzetten en implementeren van ziekteverzuim-, arbo-, re-integratie- en personeelsbeleid. Hiertoe biedt het Vervangingsfonds tal van producten en diensten, zoals dienstverlening door adviseurs en re-integratiedeskundigen, helpdesk, schriftelijke en online informatie, cursussen en subsidies. Eerder onderzoek door Ipso Facto toonde aan dat de producten en diensten over het […]

In de media

Hieronder vindt u een selectie van berichten in de media over onderzoeken van Ipso Facto en enkele artikelen die door ons zijn geschreven. Deze informatie kan vrij worden gebruikt, onder voorwaarde van een bronvermelding. Ipso Facto voert periodiek onderzoek naar lokaal huisvestingsbeleid voor ouderen uit in opdracht van ANBO. Het meest recente onderzoek is uitgevoerd in […]

More

Publiciteit

Op deze pagina vindt u een overzicht van artikelen en nieuwsberichten die zijn verschenen naar aanleiding van een onderzoek van Ipso Facto Ipso Facto voert periodiek onderzoek naar lokaal huisvestingsbeleid voor ouderen uit in opdracht van ANBO. Het meest recente onderzoek is uitgevoerd in 2012  (daarvoor in 1998, in 2002 en in 2007). Dit onderzoek heeft […]

More

Ziekteverzuim onderwijsondersteunend personeel

Inleiding Ipso Facto heeft in opdracht van het Vervangingsfonds onderzoek gedaan naar het ziekteverzuim van onderwijsondersteunend personeel (OOP’ers) in het primair onderwijs. Al jaren is de trend dat OOP’ers meer verzuimen dan OP’ers (onderwijsgevend personeel). Het Vervangingsfonds streeft ernaar het ziekteverzuim en de arbeidsongeschiktheid van het onderwijspersoneel terug te dringen en op deze manier een […]