diagnostiek en behandeling van spataderen (2011)

Inleiding Ipso Facto heeft op verzoek van CVZ een onderzoek uitgevoerd naar de diagnostiek en behandeling van spataderen en de vergoeding daarvan. Het onderzoek schetst een breed beeld van het ‘behandelproces’, maar gaat ook op onderdelen de diepte in, met name waar het gaat om de diagnostiek (o.a. gebruik van CEAP, Duplexonderzoek) en daaraan gerelateerd het onderscheid tussen […]

Combinatiebehandeling Osteotomie en Orthodontie

Inleiding Ipso Facto heeft in opdracht van het College voor zorgverzekeringen (CVZ) een onderzoek uitgevoerd naar de combinatiebehandeling osteotomie en orthodontie in de Zorgverzekeringswet (2008). Aanleiding is de onduidelijkheid die bestaat omtrent de vergoeding van de combinatiebehandeling. In de Zorgverzekeringswet is kaakchirurgie vrijwel volledig in het verzekerde pakket opgenomen, en dat geldt in ook voor […]

Onderzoek Elektronische Oriënteringshulpmiddelen

Inleiding Ipso Facto heeft onderzoek uitgevoerd naar elektronische oriënteringshulpmiddelen voor blinden en slechtzienden. Het onderzoek richt zich op reeds beschikbare en op nog in ontwikkeling zijnde elektronische oriënteringshulpmiddelen. Specifieke voorbeelden van dergelijke hulpmiddelen zijn de Sonic Pathfinder en varianten van de witte stok met elektronische extra’s, zoals de Bat Cane uit Groot-Brittanië. Ook extra’s in […]

Evaluatie wijziging artikel 13 – Wet op Geneesmiddelenvoorziening

Inleiding In opdracht van het college voor zorgverzekeringen is een onderzoek uitgevoerd naar de gevolgen van de wijziging van artikel 13 van de WOG. Doel Het doel van het onderzoek is nagaan wat het effect is geweest van de wetswijziging op de marktwerking en op de samenwerking tussen ziekenhuizen en verpleeghuizen. Hierbij zijn de volgende onderzoeksvragen […]

Onderzoek stelselherziening Tandheelkundige Zorg

Inleiding Per 1 januari 2004 is besloten, naast een aantal andere vormen van tandheelkundige zorg, de periodieke controle niet meer te vergoeden in het basispakket van de zorgverzekering. Met name het wegvallen van de vergoeding van periodieke controle kan grote invloed hebben op de toegankelijkheid van de tandheelkundige zorg. Wanneer financiële motieven een rol gaan […]